Gölbaşı :
z     z
05 Temmuz 2012, 07:43
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Sami ÜMÜT

Gölbaşı Tarihi Gün Yüzüne Çıkıyor - 2 - HALLAÇLI

Gölbaşı Tarihi Gün Yüzüne Çıkıyor - 2 - HALLAÇLI

Hazırlayan
SAMİ ÜMÜT
Haymana Kaymakamlığı Emekli Yazı İşleri Müdürü

GÖLBAŞI (Halaşlı-Halaçlı-Hallaşlı) HALLAÇLI KÖYÜ

Tarih:       Dosya No:      Gömlek No:1375        Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...

Haymanateyn kazası Halaşlı (Halaçlı) karyesi temettuat defteri.

Tarih: 16/Ca/1327 (Hicrî)Dosya No:2831Gömlek No:25Fon Kodu: DH.MKT.

Haymana kazası Sadakat karyesi muhacir ahalisinin Halaclı karyesi ahalisi tarafından zabtedilen arazilerinin geri alınması taleplerinin tahkiki.

Tarih: 23/B /1327 (Hicrî) Dosya No:2896          Gömlek No:45            Fon Kodu: DH.MKT.

Haymana kazasına bağlı Sadakat karyesindeki muhacirlerin arazilerine yapılan tecavüzün önlenmesi ve civar karyelerdeki muhacir iskanına elverişli boş arazilere müdahale edilmemesi lüzumu.

Tarih: 17/7/1952  Sayı: 25268     Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 232.17..13.

Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Halaçlı köyü ile, Polatlı ilçesine bağlı Hisarkaya köyleri bölgesindeki ilçe sınırının tesbiti.

Tarih: 30/9/1955Sayı: 28089Dosya:Fon Kodu: 30..11.1.0Yer No: 253.32..12.Ankara'nın Merkez ve Haymana ilçelerinin Fevziye ve Halaçlı köyleri arasındaki sınırın tespiti.

Tarih: 17/7/1952Sayı: 25268Dosya:Fon Kodu: 30..11.1.0Yer No: 232.17..13.Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Halaçlı köyü ile, Polatlı ilçesine bağlı Hisarkaya köyleri bölgesindeki ilçe sınırının tesbiti.

Kaynaklarda Bozulus Türkmen aşiretine mensup “Halaşlı” cemaatinin Haymana’da iskan edildiği zikredilir. Tarih içinde “Yörükan” kazasına bağlı yerleşme daha sonra Haymana kazasına bağlanır. Halaşlı köyünün adı “Hallaçlı” olarak değiştirilir. Yıllar öncesi bu köyde keçe imalatı yapıldığı için “Halaçlı” denildiği rivayeti yaygındır. 1795 tarihli bir vakıf kayıtlarında, Haymana Kazasına bağlı Halaçlı Köyü sâkinlerinden el-Hac Şerif Mehmed Bey tarafından yaptırılan camiye,Bayramzâde İbrahim Halife bin Mustafa’nın imam ve hatip olarak atandığı görülmektedir. Günümüzde bu cami ibadete kapalıdır.       Hallaçlı köyü sınırları içerisinde Hicri 1327 yılında muhacirlerden oluşan Sadakat isimli bir köy kurulmuş ise de kısa sürede bu köy başka yere göç ettirilmiştir.       Hallaçlı köyü Yörükan kazasına bağlı iken,Haymanateyn kaza olduktan sonra buraya bağlanmış.1952 yılında da Çankaya kazası Gölbaşı nahiyesine bağlandı.1983 yılında Gölbaşı’nın İlçe olmasıyla bu ilçeye bağlandı.
 

Halaçlı Mehmet AĞA

    Milli Mücadele yıllarında Halaşlı Köyü’nün önemli bir yeri vardır. Özellikle köyün eşrafından Mehmet (Atak) Ağa, ordunun ekmek ihtiyacını karşılamak için köyde üç fırın yaptırır. Köyün yakınlarındaki meşelik ormanında kesilen odunların deveboyu ve konvoyboyu kağnılarla taşınmasında Mehmet ağa’nın yardımı çok olmuştur.Sakarya Savaşı’nda köy, ordunun bir ikmal merkezi olarak kullanılır.Bu savaşta Türk Ordusuna yapılan yardımlarda onun payı büyüktür.

    Mehmet ağa,Milli Kurtuluş Savaşında Haymana Cephesinde maddi ve manevi katkılarıyla ün saldı.27 Aralık 1919’da Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelişinde,onu karşılayan 100 Haymana atlısı arasında kardeşi Hüseyin ağa ile birlikte yer aldı.Atatürk’ü karşılamaya giden konvoyun konaklama sırasındaki ihtiyacı Mehmet ağa tarafından  karşılanmış.Haymana’daki Kuva-i Milliye hareketine ve Anadoluda kurulan Milli cemiyetlere toplanan yardımlara öncülük etmiştir.

     Haymana İlçesinde seçilmiş meclis  üyeliği görevinde bulunmuştur.Cumhuriyetin 10.yıldönümü törenlerine katılan 400 Haymana atlısının arasında yer almış,yiyeceklerini temin etmiştir.

     Halaşlılı Mehmet Ağa,sahip olduğu konağıyla da tanınır.1923 yılında yapımına başlanan,benzerleri Heybeliada ve İsviçre’nin Alp dağlarında bulunan,Planı İsviçre’li bir mimar tarafından yapılmış ve Rum ustalar tarafından yapılan tarihi konak 1929 yılında tamamlanmıştır.Yapıda kullanılan kesme taşlar,Hisarlıkaya’dan develerle getirtilmiş.Konakta elektrik ve su tesisatı o tarihlerde monte edilmiş,dinamoyla elektrik sağlanmıştır.İlk kez köylüler radyoyu bu konakta dinlemişlerdir.Mehmet Ağa 1880 yılında Hallaçlı’da doğmuş ve 1944 yılında Hallaçlı’da vefat etmiştir.Mezarı Hallaçlı köyündedir.

(Kaynak:Osmanlı Arşivleri,H.İbrahim Uçak-Tarih içinde Haymana,Hacattepe Üniversitesi)

 

Halaçlı Mehmet AĞA’nın Halaçlı’daki Ünlü Konağının Önünde Haymana Kaymakamı ile Resmi(Cumhuriyetin İlk yıllarında Çekilmiş)

Gölbaşı İlçesi Hallaçlı Köyünde Yer Alan Mehmet AĞA Konağının bugünkü durumu

Ankara İli Gölbaşı İlçesi Hallaçlı köyünde yer alan Mehmet AĞA Konağının; Şehir merkezine 40 km mesafede olduğu bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere toplam üç katlı olan binanın bodrum kat dışında 350 m2 kapalı alanı içerdiği, Cumhuriyet döneminde yapıldığı ve 6000 m2 bahçe içerisinde yer aldığı,Hacettepe Üniversitesince tesbit edilmiştir.

Sami ÜMÜT ~ 11 Temmuz 2012, 15:38

Hallaçlı köyü Yörükan kazasına bağlı iken,Haymanateyn kaza olduktan sonra buraya bağlanmış.1952 yılında da Çankaya kazası Gölbaşı nahiyesine bağlandı.1983 yılında Gölbaşı’nın İlçe olmasıyla bu ilçeye bağlandı.\r\n\r\nsanırım aynı şey burada 952 yılında da Çankaya ilçesinin Gölbaşı Nahiyesine bağlanmıştır.denmek istenmiştir.

bir bilen ~ 09 Temmuz 2012, 07:39

Çok güzel bir tarihçe gerçekten harika bir bilgi\r\nhazırlayan ve araştırıpyayınlayanlara teşekkür\r\nederim.Ancak; bir cümle hatasını düzeltmekte \r\nfayda var halaçlı köyü daha önce haymanaya \r\nbağlı iken 1952 de nahiye olan Gölbaşına bağ-\r\nlanır Gölbaşı nahiyeside çankayaya bağlı bir \r\nküçük beldedir 1983 yılında rahmetli belediye\r\nbaşkanı Cemal Sanganın büyükyardımı ile kenan\r\npaşa tarafından ilçe yapılınca yaklaşık 20 adet \r\nköy Gölbaşı ilçesine bağlenerek Çankaya ilçesi\r\nile ilişiği kesilerek yeni bir ilçe konumuna kavuş-\r\nmuştur.bilgilerinize saygılarımla

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
3 + 1 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.