Gölbaşı :
z     z
16 Şubat 2018, 21:58
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

Belediye eski imar yetkilisi Bekir Çay'dan şok iddialar

Belediye eski imar yetkilisi Bekir Çay'dan şok iddialar

   Gölbaşı Belediyesi’nde uzun yıllar imar yetkilisi olarak görev yapan Bekir Çay gazetemize göndermiş olduğu yazı ile başından geçenlere anlatıp,  kendi çalışmalarını ve bugün yapılan çalışmaları anlatıp,  birçok iddialarda bulundu.

 

   Bekir Çay şu açıklamayı yaptı.

 

    “Gölbaşı belediyesi tarafından hazırlanarak belediye ilan tahtasında askıya çıkarılan 74 parsel çevresine ait 1/100 ölçekli parselasyon  planlarını incelemek için gittiğimde halkın rahatça görüp incelemesi için 1/1000 ölçekli parselasyon planı yerine  kendi küçük ölçeği büyük yazmıyor.

   Tahminen "1/7500 ölçekli" ne demek bir milim 7.5 metreyi gösterir"minnaçık orduyanüs profösörün bile anlayamayacağı bir harita ada ve parsel numaraları okunmuyor ve dağıtım çetvelleri asılmamış saklı ve gizli tutuluyor"

  

    1969 yılındaki gölbaşı imar planı içinde evlerin arasında kalan ve çocukluğumun geçtiği bana ait 500 metrekarelik yerim mevcut 28 sene Gölbaşı Belediyesi’nde hizmet yapmışım 1979.1989 Eylül  ayına kadar yaklaşık 11 yıl imar müdürlüğü yapmışım (dünyanın en salak imar müdürü makamdaki belediye başkanına Gölbaşının en güzel yerinden 10.000 metrekare yeri belediyeye bağışlattım "kaymakamlığın altındaki arazi"kendi yerini halletmeyen kaçak bina yapmayan salak imar müdürüyüm)

 

    3194 sayılı İmar Kanunun 18 madde uygulamasının 27 maddesi gereğince 1/1000 ölçekli harita asılması gerekirken asılmadığı için ilgili harita servisine müracaat ederek oradaki harita ve kadastro mühendisi Ümit Çağrı Akdere olduğunu öğrendiğim görevliye durumu arz ettim neden dağıtım cetvellerinin asılmadığını sordum.

 

    Ve benim arsamın durumunu sorduğumda bilgisayara baktı ve “Bana senin adın yok sana dağıtım çetveli veremeyiz” dedi

   Kardeşim bu parselde benimde tapum var nasıl oluyor bu size müdürümün emri olmadan hiçbir şekilde bilgi ve belge veremem deyince başkan yardımcısıferit beye gittim sağ olsun telefon açtı bekir beye gereken evrakları verin diye geldim bu sefer bu mühendis veremedi tekrar ferit bey bu sefer bu bölümün şefi olan harita kadastro mühendisi Engin Kamanlı ismindeki görevliye talimat verdi o görevlide sanki şartlanmışlar gibi sizin burada isminiz yok bilgi ve belge veremeyiz" dedi

 

    Kardeşim bu aleni değilmi hem askıya asmıyorsunuz hemde bilgi ve belge vermiyorsunuz ne bu gizlilik dediğimde cevap alamıyoruz bu görevlilere sok sıkı bir talimat verilmiş anlaşılan başka kaynaklardan öğrendiğime göre bana ait arsa burada hiç hak ve hukuku bulunmayan kendilerine yeteri kadar park ve yeşil alanlardan çıkarılan ve  Haymana yoluna ve göle manzaralı 5000 metrekareye yakın yer verilen kuyumcu Metin Ünver ile hisse tapusu tüccarlığı yapan Metin Güven isminde iki kişi adına kaydetmişler.

 

    Şimdi gelelim esas ana can damarına Gölbeaşı belediyesince hazırlanarak belediye encümeninin 05.02.2009 tarih ve 9/27 sayılı encümen kararı ile onaylanan ve büyükşehir belediyesinin 26.03.2009 tarih ve 296/1110 sayılı kararları ile onanan hmülkiyeti hazineye ait moğan gölü içindeki 72 nolu kadastro parseli,şahıslara ait 74 ve 75 nolu kadastro parselleri ile 5001 ada 1 parsel,mülkiyeti hazineye ait ha va kuvvetlerinin bulunduğu alandaki 597 ada 1 parsel ve 600 ada 5 parsel ile yuine hazineye ait 998 ve 999 nolu parseller kapsayan imar uygulaması tapuya tescil edilmişti.askıda iken mağdur olan 4 vatandaş itiraz etmiş ben dahil itirazlar kasıtlı olarak reddedilmişti vatandaşlar idare mahkemelerinde dava açmış ve ankara 15.bölge idare mahkemesi, 13.bölge idare mahkemesi,yine 13.bölge idare mahkemesi,2.idare mahkemeleri belediyenin yapmış olduğu parselasyon planlarının hukuka uygunluğu bulunmadığından iptal etti bu karar danıştay 6 dairesi tarafrndanda onaylandı ancak 2009 yılında iş başına gelen yönetim ile bu gün görevde olan yönetim bu kararları ilçe tapu sicil müdürlüğüne bildirerek iptalini sağlaması gerekirken ne yazikki anayasanın 138 maddesi ve idari yargılama usulü kanunun 28 maddesi gereğince"yasama ve yürütme organları ile idari,mahkeme kararlarına uymak zorundadır.bu organlar ve idare,mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geçiktiremez "denilmesine rağmen her iki belediye başkanı ve ekibi anayasal suç işlemişlerdir.Bizler kişi olarak tapu sicil müdürlüğüne durumu bildirmemize rağmen ne yazikki tapu dairesi bizi diktate almadı.

 

Şimdi belediye tarafından askıya çıkarılan parselasyon planlarında mahkemenin iptal ettiği esas yasal olmayan kısımların bulunduğu yani vatandaşdan %38.8 düzenleme ortaklık payının dışında yasalara aykırı olarak %10 daha fazla kesinti yapılarak mogan gölünün içine attıkları,ancak 74 parselden sonra göl içinde kalan hazineye ait 72 parselden hisseler getirip,hatırı sayılan kişilere verildiği,597 nolu parseldende getirilen hazine hisseleri ile belediye hisseleri usulsüz olarak düzenleme ortaklık payından düşülmesi gerekirken imar kanunun 18 madde uygulama yönetmeliğine aykırı olarak hatırlı ve kendilerine yakın insanları usulsüz olarak verildiğinden bu uygulamada mahkeme kararlarına aykırı olarak bu kısımlar düzenlemeye alınmamış ayrıca 74 parselin bir kısmıda düzenleme dışı bırakılmıştır.tamamen mahkeme kararlarını hiçe sayarak anayasal suç işlenmektedir.Biz istediğimizi yaparız gibi metezori bir uygulama yapılmaktadır.belediye encümeni konuyu bilmediğinden onlarda aldatılmaktadır.

 

    Yapılan bu parselasyon planlarını 3194 sayılı imar kanunun 18 maddesi ile 3290 sayılı imar affı kanunun EK-1 maddesi g2ereğince yapıldığını

 

ilan etmektedirler ancak EK -1 MADDE(1984 YILINDAN ÖNCE BU TARLANIN HİSSEDARLARI ARASINDA YAPILMIŞ BİR ÖZEL PARSELASYON PLANI VARSA BU PLANI BELEDİYE AYNEN KABUL edebilir)denilmektedir.

Neden çünkü istedikleri kişilere en kıymetle yerleri verebilmek için hissedarlar arasında uzun yıllar önce yapılmış bir özel parselasyon olmamasına rağmen varmış gibi kanunsuzluk ve hukuksuzluk yapıldığı yine 18 maddeye göre her imar adasının konumuna göre kıymet taktiri yaptırılmalı hissedarlar arasında şerefiye işlemi gerçekleştirilerek adalet sağlanması gerekirken ne yazikki bunların hiçbiri yapılmadan tamamen kanunlara ve hukuka aykırı biz yaparız sizde gidin mahkemeye der gibi derebeyce kanun ve nizam tanımadan yapılmış parselasyon planında geçmişe bile saygı göstermeyen ve 44 yıllık arsam elimden alınarak burada hiçbir hakkı hukuku olmayan

 

Metin Güven ve kuyumcu Metin adındaki şahıslara verilmesi hangi kurala uyar. Neden,  çünkü ben imar tadilat planları hakkında belediye ve Tabiatı Koruma Genel Müdürlüğü hakkında bölge idare mahkemelerinde plan iptali için dava açtım.neden belediye imar cinayeti işliyor ama tabiatı koruması gereken kurum olan tabiat varlıklarını koruma kurumu genel müdürlüğüde bu imar cinayetini onaylıyor.

 

 Ben 28 sene belediyede görevim sırasında burada evleri olan vatandaşlara çivi çaktırmadık,  buralar park ve yeşil alan diye insanlar buradan gittiler şimdi birileri birilerinin menfaati için kanunsuz ve hukuksuz plan tadilatı ile bu alanları birilerine peşkeş çekiyorlar peki orada evi olan vatandaşlar bize beddua etmiyecek mi!  Hani burası yeşildi parktı bak gördünmü şimdi ne park kaldı ne yeşil bizim günahımız neydi dediklerinde ben nasıl cevap verebilirim.

 

      Ben belediyenin parası ile bu eğitimi aldım belediyenin parası milletin parası ben hiçbir belediye başkanının torpili ile imar müdürü olmadım

 

Aldığım eğitimi birinci olarak bitirdim ve bakanlık tarafından 710 sayılı yasa gereğince atandım,  sicilim bakanlıkta idi maaşımı belediyeden aldım

 

Gölbaşının ilk imar müdürü ve Gölbaşılıyım benden sonra gelenler siyasi olarak geldi başkan gitti onlarda gitti şu anda bir tane benden başka Gölbaşında ayrılmış yada emekli olmuş bir imar müdürü varmı yoktur , bunun hesabını kimse sormadı başkanlara nedense sayın Erdal Eren

 

beni 9 sene kıZakta bekletti hemde belediye binasından odamı alarak işletmede bir tane devlet memuru bulunmamasına rağmen oraya gönderdi

 

Neden acaba kimse sormadı imza yetkisi olmayan insanları imar müdürü yaptı kimsenin gıkı çıkmadı tarih bunları unutmaz bir gün gelir yazılır.”

 

      Saygılarımla Bekir Çay

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
2 + 5 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.