Gölbaşı :
z     z
17 Temmuz 2010, 11:11
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

Göl-Der, Mogan'ın Korunması amacıyla ÖÇKK'ya öneriler sundu..

    Gölbaşı İlçesi Koruma, Geliştirme ve Turizm Derneği, Özel Çevre Koruma Kurumu'nun Mogan Gölü'nün korunması'na yönelik yapacağı çalışmalara katkı vermek amacıyla görüşlerini yazılı olarak bildirdi. Gölde ne gibi çalışmaların yapılabileceği konusunda öneriler sunan Göl-Der Başkanı İsa Ömercan, ÖÇKK'ya da Gölbaşı'nda çevre dernekleriyle yakın ilişkiye geçmesinden dolayı teşekkür etti..   Özel Çevre Koruma Kurumu'na bildirilen öneriler şöyle sıralandı.

 

  

1990 Yılında hükümet  Gölbaşı’nı Özel Çevre Koruma Bölgesi  ilan ederek Gölün ömrünün uzamasına sebep olmuş ancak geçen yıllarda   Mogan Gölü’nden hangi kurumun yetkili olduğu bir türlü çözülememiş,bu durum kamu oyunda ve  Gölbaşı halkında umutsuzluğa neden olmuş ve bu yetki karmaşasından yararlanan gruplar  sınır tanımadan menfaatleri doğrultusunda kullanmışlardır.Bu bağlamda sürdürülebilir bir çevre ve çevre mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılması için Özel Çevre Koruma Kurumuna  Önderlik yapma görevi düşmektedir.

Ankara Gölbaşı Mogan Gölü’nün korunması ve kullanılması ile ilgili  yapılacak yönetmelikte yer almasını istediğimiz   için aşağıda bazı öneriler sunuyoruz

 

Amaç; Göle zarar vermeden  halkın ve canlıların asgari ölçülerde gölden yararlanmasını sağlamak,Gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir çevre daha güzel bir mogan gölü bırakmaktır.Bu amaçla yapılan çalışmalar sonucu gölle ilgili kendisini yetkili kılan tüm kamu kurumları ile görüşülerek  gerekirse o kuruluşlardan da üye alarak ÖÇK başkanlığında   bir göl yönetimi oluşturulmalı.Oluşacak Göl Yönetiminde  mutlaka STK temsilcileri de yer almalı.

 

1-Kullanma kurallarına uyarak her canlı gölden yararlanma hakkına sahiptir.

2-Bizlerden öncede bu sularda yaşayan ve var olan canlı türlerinin  hakları korunmalıdır.(Balıklar,Kuş türleri gibi..).

3-İnsanlarımızın gölden  yararlanmaları değişen ve değişken şartlarda  olabilir:

a-Avlanmak yoluyla, (Olta avcılığı,Tekne avcılığı, avlanma  mevcut populasyona göre  belirlenmeli)

b-Göl etrafında yürüyüş ve spor yaparak,

c-Göl yüzeyinde spor yaparak,

d-Göl yüzeyinde  tekne gezintisi ile sosyal aktiviteler de bulunmak,

e-Gölde Yüzecek tekne ve motorlara etrafı rahatsız etmeyecek desibelde gürültüsüz  motor şartı getirilmeli.

f-Gölü her ne maksatla kullanacak olursa olsun  göl yönetiminin iznine tabi olmalı,

g- Yasak yerine sınırlama getirilmeli ve  bölgede yaşayan halk bu konularda bilinçlendirilmeli,Örneğin gölden yararlanmak isteyen bir vatandaş periyodik olarak  15 gün eğitimden geçerek sertifikalandırılmalı göldeki biyolojik çeşitlilik,Çevrenin korunması, kullanımı ve yasalar hakkında bilgilendirilmeli, Rastgele her yerde  olta avcılığı yapılmamalı bölgeler belirlenmeli.

ğ-İş gücü konusunda bölge insanı değerlendirilirse sahiplenme daha kolay olacaktır.Örneğin ; Hayatını bu gölde balık avlayarak geçiren 4 veya 5 kişi var bunların geçimlerini temin etmek için başkaca bir meslekleri de yoktur.Geçimlerini sağlayabilmek için yeri geliyor bu insanlar yasaya karşı suç işleyerek kaçak avcılık yapmak zorunda kalıyorlar.Bu insanlar gölün her tarafını bilen tecrübeli insanlardır.Bu şahısların  gölün temizlenmesinde ve çevresinin bakımında görevlendirilerek istihdam edilmeleri yapılacak olan çalışmanın verimliliğini artıracak kanaatindeyiz.

h-Göl yüzeyine veya çevresine zararlı olabilecek atıkların bulundurulmasına kesinlikle müsaade ve müsamaha edilmemeli,

ı-Gölde barınan canlılar ve gölün suyu periyodik olarak sürekli kontrol edilmeli,

i-Yüzeysel kirlilik bir müddet  her gün düzenli olarak temizlenmeli,en azından vatandaşlarımızda çevre bilinci oluşana kadar.

k-İnsan unsurunun olduğu her yerde hata payı mutlaka vardır bu nedenle Göl’ün dış güvenliğinin yanında iç güvenliğinin de sağlanması gerekir.

                        l-Yetki ve sorumluluk tam belirlenirse  hiç kimse kendine ayrıca  vazife çıkaramaz

        

     4-Mogan Gölü’nün boş (tarlalarla çevrili) çevresi 4-5-6 metrelik ağaçlar dikilerek ormanlık alanlara dönüştürülmelidir. Hatta Atatürk Sahil Parkı’nda denemesi yapılan ve çok kısa zamanda hızla büyüyen salkım sögüt ağaçları dikilebilir. Ancak, boş alanlar kesinlikle ağaçlandırılmalıdır. Böylelikle tarlaların ekimi engellenebilir. Gerekirse bu araziler kamulaştırılmalıdır.

 

5-Kuş Gözlem evleri yapılmalıdır ve halka açılmaladır..

            6-Göl içerisindeki mevcut kamışlar arası  kesilerek koridorlar  açılmalı, suların devir daimi  için şartlar oluşturulmalıdır.

 

7-Mogan kıyı kotu sınırı yükseltilmelidir. Atatürk Sahil Parkı kıyı bandı başta olmak üzere Bizim Çatı ve başka bölgelerde de kıyı şeridi taşlarla yada başka şekilde yükseltilmeli, gölde su seviyesinin yüksekte tutulması sağlanmalıdır.Bu bölgelerde taşma engellenmelidir.

 

8- Mogan Gölü’nün çevresinde çay bahçeleri açılmalıdır. Hem esnafın hem de vatandaşların kullanımına açılmalı ve boş olan çevresinin terk edilmiş alanlar görüntüsünden kurtarılmalıdır…

 

9-Mogan Gölü çevresinde yine karavan turizmi için projeler hazırlanmalıdır.

 

10-Mogan Gölü’ne sürekli olarak Kızılırmak hattında su verilmeli ve Mogan ile Eymir Gölü bağlantı kanalından da sürekli su akıtılarak göl suyunda devir daim yapılması ve suyun yenilenmesi sağlanmalıdır.

 

11-Mogan Gölü’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından sivrisinekle mücadele kapsamında yapılan bilinçsiz ilaçlama kesinlikle engellenmelidir. Burada yapılacak ilaçlama uzmanlar gözetiminde olmalıdır…

 

12-Mogan Gölü’nü gören araziler ve evlere sahipleri  satarken daha yüksek paralar istiyor. Yani gölden rant kazanıyorlar ve kendi ceplerine kalıyor. Arsa yada Daire –Villa satanlar için Mogan’ın kazandırdığı bu ranttan bir fon oluşturulmalı ve çevreye katkı anlamında kullanılmalıdır.

 

13-Gölde kaçak balık avlayanlara ağır cezalar verilmelidir. Sadece ağlarına el konulmak yetersiz kalıyor. Para cezaları da uygulanmalıdır. Ayrıca el konulan ağlar sadece su ürünleri yetkilileri tarafından değil, polis ve zabıta gözetiminde de yok edilip, tutunak tutulmalıdır..

 

14-Gölbaşı’nda ikamet edipte halen gölün çevresini gezmeyen, sevgi çiçeğini bilmeyenler var. Tanıtımı için başta örgenciler olmak üzere vatandaşlarımıza da turlar yaptıracak ortamlar oluşturulmalı ve çevre bilincinin oluşturulması için çalışmalar yapılmalıdır.

 

15-ÖÇKK Gölbaşı Bölge Müdürlüğü / İdare Yeri Gölbaşı’nda olmalıdır. Gölbaşı’ndaki çevre dernekleriyle ortak projeler yapmalıdır. Yerel Çevre Eylem Planları, Eko turizm Projeleri, Doğa Koruma Projeleri, Yerel Biyolojik Çeşitliğin Koruması, Sürdürülebilir arazi programı, Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması konularda  Gölbaşı’ndaki çevre dernekleriyle ortak projeler Gölbaşı nda yapılmalıdır…

 

16-Göl kuşları müzesi oluşturulabilir…Mogan gölü’nde daima yaşayan onlarca kuş çeşidinin yanı sıra, göç yolu olarak kullanırken konaklayan yine onlarca kuş çeşidi bulunuyor. Bu kuşlarla ilgili bir müze oluşturulabilir.

 

17-Göl içerisinde sürat teknelerine izin verilmemelidir. Hatta mümkünse motorlu teknelere de izin verilmemelidir. Yelkenli tekne ve kayıklar teşvik edilmelidir. Kano ve kürekli kayıklar olmalıdır.

 

18-Herşey den önemli çevrenin korunması için halkın bilinçlendirilmesi,

       halkın katılımının sağlanması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

                                                                                      İsa ÖMERCAN

                                                                                     Göl-Der Başkanı