Gölbaşı :
z     z
16 Eylül 2012, 18:58
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Sami ÜMÜT

Gölbaşı Tarihi Gün Yüzüne Çıkıyor - 11/12--ÇELTEK - YAĞLIPINAR

Gölbaşı Tarihi Gün Yüzüne Çıkıyor - 11/12--ÇELTEK -  YAĞLIPINAR

   GÖLBAŞI ÇELTEK KÖYÜ

 

     Dâhiliye Vekâleti (içişleri Bakanlığı’)nın 1928 yılında yayınladığı Son Teşkilatı Mülkiyede Köylerimizin Adları isimli neşriyatında zaten Haymana’ya bağlı olan Çeltik,köyü yeniden Haymana kazası Yabanhamamı nahiyesine bağlanmıştır.

          Bir kısım Karacaviran’a gelen  kabilelerin Gölbek,Totak ve Çeltek köylerini kurduğu söylenmektedir. Komşu köylerde Karacabey Kabileleri yaşamaktadır.

25 Şubat 2006 Tarih ve  26091 sayılı resmi gazete

  İçişleri Bakanlığından:

      Karar Sayısı : 2006/7835

             1 – Ankara İli Haymana İlçesi Yenice Bucağına bağlı Çeltek Köyünün, aynı ilin Gölbaşı İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

24 Şubat 2006

                                         Ahmet Necdet SEZER

                                          CUMHURBAŞKANI

                 Recep Tayyip ERDOĞAN              A. AKSU                  

                        Başbakan                            İçişleri Bakanı

 

 

     Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte çeşitli söylentiler mevcuttur.Genel görüş Çeltek isminin ÇÖL kelimesinden onunda ÇÖLTEK yani çöl'ün tek köyü anlamına gelen kelimeden geldiği söylenilmektedir.Böylece ÇÖLTEK zamanla ÇELTEK'e dönüşmüştür.köyün 1850 li yıllarda kurulduğu kaynaklarda mevcuttur.ve köyün ilk kurucularının devecilik yapanlar olduğu söylenmektedir.

    Ankara ilçelerinde, bölgelere göre geleneksel mimari özellikleri taşıyan yapıların çeşitliliği ve kullanılan yapı malzemelerinin farklılığı önem arzetmektedir. Özellikle Gölbaşı Karagedik beldesinde ve Haymana Emirler, Çeltek, Dikilitaş köyleri ve Yenice beldesinde bu tür yapıları görebiliriz.

 

   Çeltek Köyü  yakınlarında Sulakiye (Kuruçöl) Gölünden görünüm

 

Sulakiye (Kuruçöl) Gölü: Gölbek, Çeltek ve Altunçanak Köylerinin kenarında, tamamen tarım alanlarıyla çevrilmiş olan gölün doğu kesiminde az miktarda sazlık alanlar mevcuttur.   Tuz Gölü çevresinde yer alan göllerden biri olması sebebiyle, alanda üreyen ve konaklayan kuşlara da rastlanılmaktadır. Ankara’ya yakın olması nedeniyle özellikle hafta sonlarında ağır av baskısına maruz kalan göl ve çevresinde herhangi bir koruma statüsü bulunmamaktadır.    Bu bölgede Flamingo, Dikkuyruk, Sakarca, Angıt, Çamurcun, Küçük Kerkenez, Toy, Büyük Cılıbıt ve Uzunbacak kuşlarına rastlanır.

    On yıl öncesine kadar Sulakiye Gölü’nde ördek, kaz, turna ve toy kuşu avcılığı yapılırken, günümüzde göl suyunun çekilmesi dolayısıyla, göl sahası tuzlu toprak haline gelmiştir.

 

GÖLBAŞI YAĞLIPINAR KÖYÜ

 

Tarih: 07/Za/1324 (Hicrî)(1906)        Dosya No:291            Gömlek No:138          Fon Kodu: Y..MTV. Ankara vilayetinde Rumeli muhacirleri için haneler inşa edildiği.

Tarih: 03/C /1330 (Hicrî)(1912)         Dosya No:4041          Gömlek No:303063    Fon Kodu: BEO

Haymana kazasına tabi Yağlıpınar mevkiinin nam-ı atikinin Mahmudiye ismine tahviliyle imam ve muhtarları için resmi mühür itası. (Dahiliye)

Tarih: 20/1/1953         Sayı: 26552     Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 242.40..20.

 

Ankara'nın Yağlıpınar köyünün Çankaya ilçesi Gölbaşı nahiyesine bağlanması.

 

Tarih: 4/8/1975           Sayı: 104217   Dosya: 158-1411363  Fon Kodu: 30..18.1.2 Yer No: 338.59..11.

 

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Yağlıpınar köyünde bir kısım arazinin Hazinenin tasarrufuna bırakılması.

 

Dâhiliye Vekâleti (içişleri Bakanlığı’)nın 1928 yılında yayınladığı Son Teşkilatı Mülkiyede Köylerimizin Adları isimli neşriyatında zaten Haymana’ya bağlı olan Yağlıpınar köyü yeniden Haymana kazası Yabanhamamı nahiyesine bağlanmıştır.

Daha önceleri Haymana’ya Bağlı iken Cumhuriyet döneminde Çankaya’nın ilçe olmasıyla buraya bağlanmış.Gölbaşı İlçe olunca o ilçeye bağlanmıştır.

Yağlıpınar köyü'nde yaşayan ve nüfusa kayıtlı olanların ataları 1905 yılında Kafkasya'dan göçen Karaçaylardır. Köy Karaçay köyüdür.Köy 100 yıldan fazla bir zamandır varlığını sürdürmektedir. Köy dahilinde üç tane sürekli akar çeşme mevcuttur. Tarım arazilerinin bir kısmı özel doğa koruma bölgesi dahiline alınmıştır.

Köyün adı içerisinde barındırdığı, yazları buz gibi kışın ise ılık akan bir çeşmeden gelmiş; suyun içimi halk tabiriyle içerken "yağ gibi" boğazdan aktığından buna dayanarak köyün adı YAĞLIPINAR olduğu söylenir...

 

KARAÇAY TÜRKLERİ kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır.Köy içerisinde az sayıda 100 yıllık (bir ila beş adet) kerpiç-ahşap karışımı ev vardır. Köy halkı karacay geleneklerini titizlikle korumaktadır. 2005 yılında devlet bakanı Abdüllatif Şener huzurunda yüzüncü yıl şenlikleri yapılmış ve İç Anadolu karacay ve Çerkez boyları da katılmıştır.  Son yıllarda değişik bölgelerden göçen insanlarda Yağlıpınar'a yerleşerek, mozaik bir kültür oluşturmuştur.

 

Gölbaşı, Ankara‘daki üniversite havacılık kulüplerinin Yamaç Paraşütü eğitimi verdikleri bir bölgedir. Özellikle Yağlıpınar ve Ahiboz bölgesindeki tepelerde yamaç paraşütü yapılmaktadır. Türk Hava Kurumu‘nun Yamaç Paraşütü Merkezi geniş bir ovaya bakan eğitim tepesi ile uygun irtifası ve rüzgârı her yönden karşılaması nedeniyle yamaç paraşütü eğitimleri için çok elverişlidir.

 

Kaynak:Osmanlı arşivleri,Cumhuriyet Arşivleri,Tarih İçinde Gölbaşı Tarih İçinde Gölbaşı, Abdülkerim Erdoğan, Gölbaşı Belediyesi, 2008

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
1 + 3 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.