Gölbaşı :
z     z
11 Kasım 2018, 14:39
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

En çok önerge veren Milletvekilinden TBMM ye soru önergeleri

En çok önerge veren Milletvekilinden TBMM ye soru önergeleri

         CHP Milletvekili Levent Gök TBMM okul öncesi eğitim ve basın yayın organları konusunu taşıdı.  Türkiye de eğitim eşitliği konusunda soru önergesi veren Levent Gök şunları söyledi.

   Türkiye’de basın – yayın organları ve haber ajansları birer birer kapanmakta veya çalışma biçimini değiştirmek zorunda kalmaktadır. Ekonomik krizin olumsuz etkilerinin yanı sıra ülkemizin basın özgürlüğünde 180 ülke içerisinde 157. sıraya kadar gerilemiş olması belirleyici etkenlerdir. Basın organlarının kapanmak zorunda kalması halkımızın ulusal ve küresel gelişmeleri farklı ve çeşitli kaynaklardan öğrenebilmesi hakkını da elinden almakta, basın emekçileri için hayatta kalmak gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Basın üzerinde iktidar araçları ve maliyetler aracılığıyla oluşturulan baskı dikta rejimlerine has uygulamaları aratmamaktadır.

    “Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından hazırlanan rapora göre okul öncesi eğitimde eşitlik alanında karşılaştırılan 41 ülke arasında Türkiye son sırada yer almıştır. Çocuklarımızın sadece %68’lik bir kısmı okulöncesi eğitim kurumlarına gidebilirken, yeterli veri bulunmadığı için ilkokul ve ortaokul düzeyinde oluşturulan sıralamalara ülkemiz dahil edilmemiştir. Türkiye’nin eğitim eşitliğinde durumu vahamet arz ederken, çocuklar ve gençlere ilişkin yeterli istatistiki veriye ulaşılamaması büyük bir eksikliktir.”dedi.

       Verdiği önerge de şöyle dedi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim.

                                                                            

                                                              

   Levent GÖK

Ankara Milletvekili

 

         Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından hazırlanan rapora göre okul öncesi eğitimde eşitlik alanında karşılaştırılan 41 ülke arasında Türkiye son sırada yer almıştır. Çocuklarımızın sadece %68’lik bir kısmı okulöncesi eğitim kurumlarına gidebilirken, yeterli veri bulunmadığı için ilkokul ve ortaokul düzeyinde oluşturulan sıralamalara ülkemiz dahil edilmemiştir. Türkiye’nin eğitim eşitliğinde durumu vahamet arz ederken, çocuklar ve gençlere ilişkin yeterli istatistiki veriye ulaşılamaması büyük bir eksikliktir.

 

         Bu bilgiler ışığında:

 

1.    Okulöncesi eğitim imkânı neden bütün çocuklarımıza sunulmamaktadır?

2.    3 yıllık okulöncesi eğitimin bir aileye toplam masrafı ne kadardır?

3.    İlkokul ve ortaokul düzeyindeki eğitim verileri neden bulunmamaktadır? Eğer sözü geçen istatistikler mevcut ise uluslararası kurum ve kuruluşlarla paylaşılmamasının sebepleri nelerdir?

 

4.    Eğitim alanında yaşanan eşitsizliğin giderilmesi için hangi çalışmalar yürütülmektedir?